BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE MECLİSİ
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
ORGANİZASYON ŞEMASI
ESKİ BAŞKANLAR
ETİK KOMİSYONU
KAMU HİZMET STANDARTI
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
BELEDİYE YAYINLARI
GENEL BİLGİLER
TARİHİ BİLGİLER
COĞRAFİ BİLGİLER
MAHALLE VE MUHTARLAR
KÖY VE KASABALAR
e-BELEDİYE
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
EMLAK VERGİSİ
İŞYERİ RUHSATI
İNŞAAT RUHSATI
SU ABONELİĞİ
EVLENDİRME İŞLEMLERİ
CENAZE-DEFİN İŞLEMLERİ
DİĞER BİLGİLER
GERÇEK KİŞİ
TÜZEL KİŞİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
BORÇ SORGULAMA
TAHAKKUK TAHSİLAT
RUHSAT TAKİP
HİZMET MASASI
ARSA BİRİM FİYATLARI
BİNA M2 MALİYETLERİ
AŞINMA PAYLARI
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
» Hizmetlerimiz  » İşyeri Ruhsatı
İnşaat RuhsatıİNŞAAT RUHSAT İŞLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 1. Dilekçe,
 2. Tapu Fotokopisi,
 3. Koordinatlı Aplikasyon Krokisi,
 4. İmar Durum Belgesi,
 5. Zemin Etüt Raporu,
 6. Mimari statik, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisat projeleri,
 7. 6.Maddede sayılan projelerin uygulanması esnasında ilgili branşlara göre mühendislerin fenni mesuliyet belgeleri,
 8. Projelerin ilgili odalara onaylattırılması,
 9. Yukarıda sayılan belgeler tamamlandığında inşaat sahibine gerekli yapı ruhsatı verilir ve yapı ruhsatı verilirken kanun gereği olan inşaat harcı,proje tasdik harcı,kanal harcı, hafriyat harcı ve imar çapı harcı ruhsat alan kişiden makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.

   10. 4 suret Yapı Ruhsatı kesilir. Aslı yapı sahibine verilir, 1 sureti Belediyemizdeki ruhsat dosyasına konulur,1 sureti SGK’ya            gönderilir. 

 1. Ruhsatın 1 sureti SGK´ya gönderildikten sonra vatandaşların SGK’ya müracaat ederek İş Yeri Bildirgesi vermesi zorunludur.
 2. İnşaat sahipleri inşaatlarını tamamladıktan sonra SGK’dan alacakları ilişiksiz belgesi ve Belediyemizden verilen yapı ruhsatı ile müracaat ederek Belediye Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarının kontrolünden sonra belge verilir.<