BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE MECLİSİ
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
ORGANİZASYON ŞEMASI
ESKİ BAŞKANLAR
ETİK KOMİSYONU
KAMU HİZMET STANDARTI
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
BELEDİYE YAYINLARI
GENEL BİLGİLER
TARİHİ BİLGİLER
COĞRAFİ BİLGİLER
MAHALLE VE MUHTARLAR
KÖY VE KASABALAR
e-BELEDİYE
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
EMLAK VERGİSİ
İŞYERİ RUHSATI
İNŞAAT RUHSATI
SU ABONELİĞİ
EVLENDİRME İŞLEMLERİ
CENAZE-DEFİN İŞLEMLERİ
DİĞER BİLGİLER
GERÇEK KİŞİ
TÜZEL KİŞİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
BORÇ SORGULAMA
TAHAKKUK TAHSİLAT
RUHSAT TAKİP
HİZMET MASASI
ARSA BİRİM FİYATLARI
BİNA M2 MALİYETLERİ
AŞINMA PAYLARI
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
» Hizmetlerimiz  » Evlendirme İşlemleri
Evlendirme İşlemleriKısa Bilgi:

Türk Medeni Kanununa göre nikah işlemlerine müracaat.

Başvuru Koşulları:

1.Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması, 
2.Kanunen evlenmeye mani hali olmamak, 
3.Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak, 
4.İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek, 
5.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından; 
-Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikeçe evlenemez,
-16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir, 
-17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. 
- Mümeyyiz olmak.

Gerekli Belgeler:

1.Evlenme beyannamesi, (evlenecek kişiler dolduracak) 
2.Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği, 
3.T.C. Nüfus cüzdanı, (aslı ve fotokopisi) 
4.Yabancılar için pasaport vs., 
5.Usulüne uygun alınan sağlık raporu, (tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak) 
6.6´şar adet vesikalık fotoğraf, 
7.İkametgah ilmuhaberi.

İşlem Adımları:

1.Evlenmeye karar veren ve kanunen mani hali bulunmayan çiftler istenilen belgeleri tamamlayarak Evlendirmeye yetkili kuruma müracaat ederler, 
2.Nikah için gün alınır, 
3.Nikah günü çiftler 2 şahit ile birlikte hazır bulunur, 
4.Nikah işlemi bittiği anda evlenen çifte uluslararası evlenme cüzdanı verilir, 
5.Evlendirmeyi yapan kurum tarafından evlenme formları tanzim edilerek ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilir, 
6.Nüfus Müdürlüğü evlenmeyi tescil eder.

Başvuru Yeri:

Belediye Başkanlığımız Evlendirme Memurluğu, 
Nüfus Müdürlükleri, 
Köy Muhtarlıkları.